Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Polityka prywatności ma na celu zrozumienie przez użytkowników sposobu, w jaki korzystamy z ich danych. Zależy nam, aby użytkownicy korzystający z naszych usług dokładnie wiedzieli, jaki wykorzystujemy te informacje oraz jak mogą chronić swoją prywatność.

W polityce prywatności opisano:

 • Rodzaje gromadzonych danych i ich przeznaczenie
 • Sposoby wykorzystania tych danych
 • Oferowane możliwości, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i ich aktualizowania.

W celu ochrony prywatności użytkowników, ściśle przestrzegamy następujących zasad:

 • Chronimy dane osobowe użytkowników i udostępniamy je stronom trzecim wyłącznie:
 1. Za zgodą użytkowników;
 2. Jeśli jest to niezbędne do przekazania instrukcji;
 3. Aby zapewnić funkcje i funkcjonalności;
 4. Kiedy jest to dozwolone, zgodnie z prawem lub przepisami;
 5. Kiedy jest to konieczne w celu wyegzekwowania naszej Umowy użytkownika lub do ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa osobistego keyPM, jego użytkowników oraz dobra publicznego.
 • Wprowadziliśmy środki zabezpieczenia mające na celu ochronę informacji osobowych dostarczanych przez użytkowników zgonie z normami obowiązującymi w branży.

2. Gromadzone informacje

1.1  Rejestracja:

 

W momencie zakładania konta w systemie KeyPM użytkownik musi podać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. W formularzu rejestracyjnym użytkownik może podać swoje dodatkowe informacje takie jak nazwa firmy, stanowisko, liczba pracowników firmy. Dodatkowe informacje zbierane są w celi zapewnienia lepszej i bardziej dopasowanej usługi.

                                         

1.2  Informacje profilowe:

 

W ustawieniach danych osobowych użytkownika wyświetlane są wszystkie dane podane przez niego podczas rejestracji. Dodatkowo użytkownik może uzupełnić informacje o zdjęcie czy posiadane kompetencje. Użytkownik może tworzyć profile innych osób. KeyPM nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane przez użytkowników.

 

1.3  Pliki Cookie

 

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego KeyPM stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego keyPM możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym keyPM.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego KeyPM, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

1.4  Pliki logowania, adresy IP i informacje o komputerze i urządzeniu mobilnym

 

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez KeyPM wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. KeyPM otrzymuje informacje i protokole internetowym („IP”) adresu komputera użytkownika lub serwerze Proxy, z którego korzysta, aby wejść do sieci, systemie operacyjnym komputera oraz typie przeglądarki, z której korzysta, urządzeniach mobilnych oraz mobilnym systemie operacyjnym (w przypadku wchodzenia do systemu KeyPM z urządzenia mobilnego).

 

1.5  Treści zamieszczane przez Użytkowników

 

KeyPM nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. Wiadomości zarówno chat jak i e-mail przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

 

1.6  Inne

 

KeyPM jest dynamiczną i innowacyjną platformą do zarządzania projektami, dlatego stale dążymy do poprawy oferowanych przez nas usług. Często przedstawiamy nowe funkcjonalności, a niektóre z nich będą prowadzić do gromadzenia nowych informacji.

3. Zasady przetwarzania danych

Udostępniając nam dane osobowe podczas tworzenia lub aktualizowania konta, użytkownik dobrowolnie akceptuje zasady i warunki Umowy użytkownika KeyPM i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Dostarczenie informacji jest całkowicie dobrowolne ze strony użytkownika, który w każdej chwili może wycofać wyrażoną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego informacji przez KeyPM, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Umowy użytkownika, zmieniając Ustawienia, zmieniając swój profil lub zamykając swoje konto.

KeyPM komunikuje się z użytkownikiem za pomocą poczty e-mail, powiadomieniami umieszczanymi w systemie KeyPM, wiadomościami wysyłanymi do skrzynki odbiorczej w systemie KeyPM, wiadomościami SMS. Przykłady takich wiadomości zawierają między innymi: powitania i informacyjne wiadomości  - kiedy użytkownik dokona rejestracji wysyłana jest wiadomość e-mail z informacją o podstawowych funkcjach systemu; wiadomości informacyjne – na przykład kiedy użytkownik ustawi powiadomienia o zmianach krytycznych zachodzących w jego projektach.

Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączone do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych systemu keyPM, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu, modyfikacji lub usunięcia informacji osobowych kontrolowanych przez KeyPM
 • zmian i usunięcia dodanych treści
 • zamknięcia swojego konta

Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek informacji o koncie. W przypadku zamknięcia konta, informacje użytkownika zostaną z zasady usunięte z systemu w ciągu 24 godzin. ZS zasady usuwamy informacje podane na zamkniętym koncie u usuwamy informacje identyfikujące rejestry lub inne informacje dodatkowe w okresie 30 dni od zamknięcia konta. Jednak możemy przechowywać informacje osobowe użytkownika, przez określony okres czasu jeśli wymaga tego przestrzegania prawa lub wynika to z przestrzegania Regulaminu serwisu KeyPM. Obsługa klienta KeyPM może przechowywać informacje tak długo jak jest to konieczne.

Użytkownik posiada następujące zobowiązania:

 • Użytkownik powinien, w każdym momencie przestrzegać zasad i warunków aktualnej Polityki ochrony prywatności oraz Regulaminu serwisu. Dotyczy to wszystkich praw własności intelektualnej, które mogą znajdować się w posiadaniu stron trzecich, takich jak znaki towarowe i prawa autorskie.
 • Zabrania się pobierania lub rozprowadzania w jakikolwiek sposób informacji, które uważane są za szkodliwe, agresywne, obraźliwie, rasistowskie lub ksenofobiczne.
 • Należy zachować poufność nazwy użytkownika i hasła oraz nie udostępniać ich innym osobom.

Wszelkie naruszenia tych wskazówek może prowadzić do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika w wyniku wyłącznej decyzji KeyPM.

5. Zmiana Polityki ochrony prywatności

KeyPM zastrzega prawo do modyfikowania niniejszej Polityki ochrony prywatności w każdej chwili, a w przypadku wprowadzenia zmian, powiadomi użytkowników za pomocą strony, aplikacji lub innej usługi lub w inny sposób, aby użytkowników mógł zapoznać się ze zmianami przed dalszym korzystaniem z systemu KeyPM. W przypadku zastrzeżeń do jakichkolwiek zmian, użytkownik może zamknąć swoje konto. Dalsze korzystanie z systemu po publikacji lub wysłaniu do użytkownika zawiadomienia i wprowadzonych zmianach w tej Polityce ochrony prywatności jest wyrażeniem zgody na te zmiany.