Kontakt

Adres:

ul. Sobieskiego 11

40-082 Katowice

Telefon:

tel.: + 48 22 643 89 69

fax. + 48 22 855 02 26

e-mail: biuro@keypm.pl

Formularz kontaktowy

KeyPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS 0000416141, NIP 6342807281, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN